Извънсистемна единица

Извънсистемна единица е мерна единица за измерване на физична величина, която не е част от някои системи единици, също и единица, която не е част от официално приетата система единици за конкретно измерване. Най-общо казано извънсистемни единици са тези, които не са част от системата SI. Въпреки това те имат сфера на употреба поради удобство в някои дялове на науката или в ежедневието, като може да използват както отделно, така и заедно със системните единици.[1]

Употребими единици

редактиране

Няколко извънсистемни мерни единици, които са производни на приетите в SI, са допустими за едновременно ползване при определни условия.

Налягане

редактиране

За по-големи отрязъци от време са допустими производните на секундата (s):

Без да са дефинирани с точност до секунда се допускат и:

При дефиниране на земеделски площи са допустими:

  • ар (1 a = 100 )
  • декар (1 декар = 1000 )
  • хектар (1 ha = 10 000 )

Налягане на флуиди

редактиране

Температура

редактиране

Гравитационно ускорение

редактиране

Разстояние

редактиране

За нуждите на астрономията, където се работи с огромни разстояния, се допускат единиците:

Ядрено ефективно сечение

редактиране
  • барн (1 b = 10−28 ) – допустимо в областта на ядрената и атомна физика.

Неупотребими единици

редактиране

Има група мерни единици, които не се препоръчват за едновременна употреба с единиците от системата SI, като всички те имат аналогична препоръчителна единица в SI, към която се приравняват по определена формула.

Единици от системата CGS

редактиране

Системата CGS (сантиметър – грам – секунда) е кохернтна на метричната система MKS (метър – килограм – секунда), станала основа за SI, но основните единици са с различни десетични представки. Едновременната употреба на двете системи (CGS и SI) не се допуска, а се използват приравнителните формули.

Единици от системата MTS

редактиране

Системата MTS (метър – тон – секунда) е отпаднала система единици, възникнала и използвана във Франция от 1919 до 1961 и приета в Съветския съюз от 1933 до 1955. Тя също е кохерентна на системите MKS и CGS, но с по-големи стойности, удобни за индустрията. По-интерсени единици от MTS са:

  • стен – нютон (1 sn = 1000 N)
  • пиез – паскал (1 pz = 1000 Pa)

Имперски единици

редактиране

Имперските единици (фунт, ярд, галон и производните им) са извънсистемни и държавите, които ги ползват, преминават постепенно към метричната система по препоръка на Международната организация по законодателна метрология (МОЗМ).

Конска сила

редактиране

За конската сила няма единно определение и съществуват няколко начина за измерването ѝ, поради което тя не се препоръчва за използване. Препоръчителна е употребата на единицата за измерване на мощност от SI – ват (W) или кратната ѝ киловат (kW).

Единици на кирилица

редактиране

Изписването на означенията на единиците от SI на кирилица също е извънсистемно, но до 1994 г. в България действаше БДС 3952, който разрешаваше употребата и на кирилица. Със Закона за измерванията и Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България от 2002 г. стана задължително ползването на международните означения на единиците от SI в България.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране

Източници

редактиране