Активно мероприятие

Активното мероприятие е форма на дейност, изразяваща се в организирането и провеждането на действие/действия от страна на специалните служби, респективно разузнаването и контраразузнаването на страните, насочени в посока постигане на предварително набелязана/и цел/и.

Активните мероприятия варират от медийни манипулации до специални операции на службите за сигурност. Те включват дезинформация, пропаганда, (фалшифициране на официални документи, убийства, политически репресии и преследване на политически дисиденти - при тоталитарните режими), включително проникване в религиозни групи, учреждения и храмове и други активни форми.

Вижте същоРедактиране