Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Албедо.

Количество на отразената слънчева светлина от различни повърхности на Земята

Албедо в астрономията се нарича отношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлинаотражателната способност на тялото. Приема стойности от 0 до 1, които биха могли да се представят и в проценти. Албедото зависи от ъгъла на падане на светлината и отражателната способност на повърхността.