Алкмеон (на гръцки: Άλκμαιων) в древногръцката митология е син на Амфиарай и Ерифила. Един от епигоните – участник в похода срещу Тива.

Алкмеон
Erinyes Drive Alcmaeon from the Corpse of Eriphyle (Füssli).jpg
Характеристики
Описание герой от древногръцката митология
Родители Амфиарай
Ерифила
Деца Акарнан

Ерифила преследвала баща му да го убеди да участва е първият поход срещу Тива (Седемте срещу Тива), въпреки че знаела, че той ще загине там. Тя била убедена от Полиник да настоява за това, тъй като той ѝ обещал огърлицата на Хармония. Бащата на Алкмеон заклел синовете си да отмъстят за смъртта му. Като се върнал след похода на епигоните и превземането на Тива, Алкмеон убил майка си, като виновница за гибелта на баща му. Умирайки тя проклела него, както и страната, която ще му даде убежище. Богините на отмъщението – ериниите почнали да го преследват за това му деяние. Според версия, разработена от Еврипид (в несъхранената трагедия „Алкмеон в Псофида“), Алкмеон бил приютен от владетеля на Псофида (град в Аркадия) Фегей, за чиято дъщеря Алфесибея, Алкмеон се оженил. Не продължил дълго спокойния му живот. Проклятието на майка му го застигнало и скоро мор и глад покосил града. Делфийският оракул му казал да отиде при речния бог Ахелой и там ще намери очистване от кръвта, с която са изцапани ръцете му, а покой ще намери само в страна, която не е съществувала в момента на убийството. Напуснал дома си, жена си и сина си Клитий. По пътя посетил в Калидон Ойней, който гостоприемно го приел. Страната, която Алкмеон търсил се оказала издигнал се за дни в устието на Ахелой от речни наноси – остров. Алкмеон отишъл там, оженил се за Калироя, дъщерята на речния бог Ахелой. Калироя поискала да ѝ подари огърлицата на Хармония, която преди това е дал на Алфесибея. Алкмеон отишъл в Псофида и я поискал под предлог, че ще я дари на Делфийския оракул. Измамата му била разкрита и той бил убит от самия Фегей или от синовете му.

Алкмеон имал от Калироя двама сина – Акарнан и Амфотер. В трагедия на Еврипид „Алкмеон в Коринт“ се казва, че Алкмеон има две деца от връзката си с пророчицата Манто – Тисифона и Амфилох, които той оставил при Креон в Коринт. Жената на Креон продала Тисифона в робство, ревнувайки от красотата ѝ. Човекът, който я купил обаче се оказало, че работил за самия Алкмеон.