Американски институт за медицинско и биологично инженерство

Американският институт за медицинско и биологично инженерство със седалище във Вашингтон, САЩ е академична организация обхващаща около 75 хиляди члена, предимно инженери по биомедицина от САЩ и Канада. От тях, 1000 члена имат титлата „Fellow“, равносилна по престиж и по процедура на получаване на титлата академик и присъждаща се на състезателен принцип на учени, обогатили науката с особено значими постижения, създали школа в научното си направление и получили широко признание и известност. Организацията е свързана с Американските Академии на Науките, в централната сграда на които се поднасят официално ежегодните титли „Fellow“ на успешно преминалите процеса на академична селекция от специално избран за това колеж.