Вижте пояснителната страница за други значения на Ампер.

Ампер е мерна единица за силата на електрически ток (една от седемте основни величини в системата SI) и международното ѝ означение е A.[1] Единицата е кръстена на името на френския физик Андре-Мари Ампер (1775 г. – 1836 г.), признат за откривател на явлението електромагнетизъм.

Амперметър

Дефиниция редактиране

Дефиниция от 1948 г. редактиране

 
Илюстрация на дефиницията от 1948 г. за сила на електрически ток със стойност един ампер

Приетата от 9-ата Генерална конференция по мерки и теглилки (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) през 1948 г. дефиниция на ампер гласи:

Един ампер е такъв постоянен ток, който при преминаването си през два прави линейни успоредни проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо малко кръгло напречно сечение, разположени на отстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези проводници сила, равна на 2.10-7 нютона на метър дължина.

Дефиниция от 2018 г. редактиране

На 16 ноември 2018 г. на XXVI Генералната конференция по мерки и теглилки е приета нова дефиниция на ампера, основана на използването на числената стойност на елементарния електрически заряд. Формулировката,[2][3] влязла в сила на 20 май 2019 г., в превод на български гласи:[4]

Единицата за електричен ток „ампер“ се определя, като фиксираната числена стойност на елементарния заряд e се приема за 1,602 176 634x10-19, изразена в единицата C, равна на A s, където секундата се определя посредством  , и се означава с „А“.

Връзка с други единици от SI редактиране

  • Когато по проводник тече електрически ток със сила 1 ампер, той пренася през напречното сечение в продължение на една секунда електрически заряд, равен на един кулон, или 6,24151⋅1018 елементарни електрически заряда.
  • Ако кондензатор с капацитет 1 фарад се зарежда с ток 1 ампер, то напрежението между плочите му нараства с 1 волт всяка секунда.

Измерване редактиране

В електрическите измервания се използват апарати, наречени амперметри, които са в състояние да измерят кратните по-големи или дробните по-малки стойности на основната единица ампер на протичащия електрически ток в една електрическа верига. Тези кратни и дробни наименования на основната единица ампер се образуват чрез представките SI и се използват както в техническата литература, така и при обозначаване обхвата на показанията на измервателните средства.

Бележки редактиране

Вижте също редактиране