Анаграма е вид игра на думи състояща се в пренареждане на буквите от дума или фраза така, че да се образува нова дума или фраза, като всяка буква от оригинала се използва само веднъж.

Анимирана анаграма „Listen = Silent“

Ако използваме термините на комбинаториката, анаграма е дума или фраза, образувана от буквите на друга дума или фраза чрез пермутация. Технически погледнато всяка дума или фраза, която повтаря еднозначно буквите от друга дума или фраза е анаграма. Например бира = риба, кавалер = акварел и т.н.

От тази дефиниция следва, че палиндромът е частен случай на анаграма с допълнително ограничение върху подредбата на буквите.

Анаграмите са в основата на множество игри и главоблъсканици, а също така са често използвани за артистични псевдоними. Така Франсоа Рабле използва псевдонима Алкофрибас Назие („François Rabelais“ = „Alcofribas Nasier“).

Външни препратки

редактиране