Анаероб е организъм, който може да живее при отсъствие на кислород (използва други окислители за катаболитните си процеси).[1][2] Възможно е кислородът да има негативно влияние върху анаеробния организъм и да е потенциално токсичен, включително и смъртоносен, за него.

Анаеробните организми включват множество представители на микроорганизмите – гъби, водорасли, растения, фораминифери, но също така и сравнително едри животни, а именно – болшинството паразитни червеи, сред които кръгли червеи, метили, тении. Същевременно многоклетъчен организъм и специално човешкият, може да съдържа клетки и тъкани, чието хранене и дишане действат на анаеробен принцип.

Видове анаеробни организми редактиране

  • Облигатен анаероб – организъм съществуващ изключително само в безкислородна среда. Наличието на кислород е пагубно за облигатните анаероби.
  • Аеротолерантен анаероб – организъм, чийто метаболизъм не се нуждае от кислород, но е способен да се справя с токсичността му до определени нива на концентрация.
  • Факултативен анаероб – организъм способен да осъществява клетъчно дишане при наличие на кислород, както и ферментация при безкислородни условия.

Бележки редактиране

  1. www.t-rechnik.info
  2. анаероби // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-04-25.