Английска колониална империя

Английската колониална империя е съвкупност от областите, които са заселени, завладени или закупени от Кралство Англия между 16 и 18 век. Понятието е въведено, за да се разграничат тези ранни английски задморски владения от по-късните, известни като Британска империя

Първата английска колонизация е днешната Ирландия. В същото време, успоредно с уреждането на Ирландия, Англия започва да установява колонии в Северна Америка и Карибския басейн. След това империята започва изграждането на търговски бази, наречени „фактория“ в Индия и Индийския субконтинент, първият от които е в Сурат.

Прерастване в Британска империяРедактиране

През 1707 г. с Акта за уния кралство Англия се обединява с кралство Шотландия и се създава кралство Великобритания, чиито колонии образуват Британската империя.

Английски владения, които продължават да са британски задморски територииРедактиране

Сред британските задморски територии са следните: