Англо-саксонска хроника

Англо-саксонската хроника (на английски: Anglo-Saxon Chronicle) е исторически сборник на староанглийски език за историята на англо-саксонците. Аналите са създадени в късния 9 век, вероятно в Уесекс, по време на царуването на Алфред Велики. Направени са многобройни ръкописни копия, които са разпространени в манастири из цяла Англия и са допълвани независимо. В един случай хрониката продължава активно да се допълва до 1154 г.

Англо-саксонска хроника
Anglo-Saxon Chronicle
Първата страница на Хрониката от Питърбъро
Създаване892 г., началото на IX век
Оригинален езикстароанглийски
Жанристорически сборник
Англо-саксонска хроника в Общомедия

Оцелели са девет ръкописа, частично или цялостно, макар че не всички имат историческа стойност и нито един не е оригиналната версия. Най-старият изглежда е започнат към края на царуването на Алфред, а най-новият е написана в абатството Питърбъро след пожар в този манастир през 1116 г. Почти целият материал в хрониката е под формата на анали, по година; най-ранните са датирани от 60 г. пр.н.е. и исторически материал следва до годината, в която е написана хрониката, в която точка започват съвременни записи. Тези ръкописи сборно са известни като Англо-саксонска хроника. Хрониката не е безпристрастна: има случаи, когато от сравнения с други средновековни източници става ясно, че писарите, които са я написали са изпускали събития или са излагали едностранчив възглед за историите; има също места, където различните версии си противоречат взаимно. Взета като цяло обаче хрониката е най-важният исторически извор за периода в Англия от напускането на римляните до десетилетията след Норманското нашествие. Много от информацията, записана в хрониката не може да се намери другаде. Ръкописите също са важни източници за историята на английския език; по специално по-късният текст от Питърбъро е един от най-ранните съществуващи примери на средноанглийски език.

Седем от деветте оцелели ръкописа и фрагмента сега се намират в Британската библиотека. Останалите два са в Бодлианската библиотека в Оксфордския университет и в Паркъровата библиотека към колежа Корпус Кристи в Кеймбридж.

Версия Име на хрониката Местоположение Ръкопис
A The Parker Chronicle или The Winchester Chronicle Паркърова библиотека към колежа Корпус Кристи в Кеймбридж. MS. 173
B The Abingdon Chronicle I Британска библиотека Cotton MS. Tiberius A vi.
C The Abingdon Chronicle II Британска библиотека Cotton MS. Tiberius B i.
D The Worcester Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Tiberius B iv.
E The Laud Chronicle или The Peterborough Chronicle Бодлианска библиотека MS Laud 636
F The Bilingual Canterbury Epitome Британска библиотека Cotton MS. Domitian A viii.
G or A2 or W Копие на The Winchester Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Otho B xi., 2
H Cottonian Fragment Британска библиотека Cotton MS. Domitian A ix.
I An Easter Table Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Caligula A xv.

Външни препратки

редактиране