Англо-саксонска хроника

Англо-саксонската хроника (на английски: Anglo-Saxon Chronicle) е исторически сборник на староанглийски език за историята на англо-саксонците. Аналите са създадени в късния 9 век, вероятно в Уесекс, по време на царуването на Алфред Велики. Направени са многобройни ръкописни копия, които са разпространени в манастири из цяла Англия и са допълвани независимо. В един случай хрониката продължава активно да се допълва до 1154 г.

Първата страница на Хрониката от Питърбъро

Оцелели са девет ръкописа, частично или цялостно, макар че не всички имат историческа стойност и нито един не е оригиналната версия. Най-старият изглежда е започнат към края на царуването на Алфред, а най-новият е написана в абатството Питърбъро след пожар в този манастир през 1116 г. Почти целият материал в хрониката е под формата на анали, по година; най-ранните са датирани от 60 г. пр.н.е. и исторически материал следва до годината, в която е написана хрониката, в която точка започват съвременни записи. Тези ръкописи сборно са известни като Англо-саксонска хроника. Хрониката не е безпристрастна: има случаи, когато от сравнения с други средновековни източници става ясно, че писарите, които са я написали са изпускали събития или са излагали едностранчив възглед за историите; има също места, където различните версии си противоречат взаимно. Взета като цяло обаче хрониката е най-важният исторически извор за периода в Англия от напускането на римляните до десетилетията след Норманското нашествие. Много от информацията, записана в хрониката не може да се намери другаде. Ръкописите също са важни източници за историята на английския език; по специално по-късният текст от Питърбъро е един от най-ранните съществуващи примери на средноанглийски език.

Седем от деветте оцелели ръкописа и фрагмента сега се намират в Британската библиотека. Останалите два са в Бодлианската библиотека в Оксфордския университет и в Паркъровата библиотека към колежа Корпус Кристи в Кеймбридж.

Версия Име на хрониката Местоположение Ръкопис
A The Parker Chronicle или The Winchester Chronicle Паркърова библиотека към колежа Корпус Кристи в Кеймбридж. MS. 173
B The Abingdon Chronicle I Британска библиотека Cotton MS. Tiberius A vi.
C The Abingdon Chronicle II Британска библиотека Cotton MS. Tiberius B i.
D The Worcester Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Tiberius B iv.
E The Laud Chronicle или The Peterborough Chronicle Бодлианска библиотека MS Laud 636
F The Bilingual Canterbury Epitome Британска библиотека Cotton MS. Domitian A viii.
G or A2 or W Копие на The Winchester Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Otho B xi., 2
H Cottonian Fragment Британска библиотека Cotton MS. Domitian A ix.
I An Easter Table Chronicle Британска библиотека Cotton MS. Caligula A xv.

Външни препраткиРедактиране