Анимизмът (на латински: anima – душа) е система от вярвания, която не приема разделението на тялото и душата. Почива на убеждението, че души имат и животните, растенията и други материални обекти, които управляват, до някаква степен, човешкото съществуване. Тази нагласа се среща при малките деца и първобитните племена, които не могат да си обяснят по друг начин явленията, чийто механизъм не разбират. Детето, което вижда, че луната го придружава по време на вечерната разходка, е убедено, че тя го следва. Така и бушуващите стихии се обясняват от примитивните умове с божествения гняв, който хората се опитват да успокоят с изкупителни жертвоприношения. Тази мисловна система, която е стара колкото човечеството, продължава да съществува в детското съзнание. В наше време тя се открива у 150 млн. анимисти (главно обитатели на Африка, Азия и Океания)

Души на предмети редактиране

Някои култури не правят разлика между одушевени и неодушевени предмети. Природните явления, географските дадености и вещите от ежедневието могат също да имат душа (както например в Древна Гърция).

Дефиниция редактиране

Има три различни определения за това какво представлява анимизъм. Най-широко разпространено и прието е, че това е вярата в не-човешки души.

Вяра в нечовешки души

Общоприето е, че „анимизъм“ се отнася до вярата, че не-човешки лица, като животни и растения, както и предмети, като скали, могат да имат душа. Често тези лица трябва да бъдат изложени предложения, за да получат подкрепа, или дори да бъдат почитани.

Анимизмът в този смисъл контрастира с политеизъм (почитането на различни богове), в това анимистично поклонение е по-маловажно от местните божества, като се има предвид, политеизъм е почитането на основните божества.

Вяра в души

Сър Е. Б. Тейлър използва думата „анимизъм“ като значение „вярата в душите“. Той не ограничава понятието „анимизъм“ като религиите, чиито атрибут са душите, които не са човешки лица. С такова определение, почти всички религии могат да се считат за анимистични, включително християнството и исляма.

Тейлър измислил тази дефиниция, като част от предполагаема теория за религията в своята книга от 1871 – 'Примитивна култура'. Според Тейлър, всичко се основава на религията или произлиза от вярата в бога и свръхестествените същества, които от своя страна са резултат от вярата в душите.

Източници редактиране

Тази статия се основава на частичен материал от bulgarian-psychology.com, използван с разрешение.