Апий Никомах Декстер

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Никомах.

Апий Никомах Декстер (Appius Nicomachus Dexter; floruit 431 - 432 г.) е сенатор и политик на Западната римска империя.

Син е на граматика и политика Никомах Флавиан Младши и Гала, дъщеря на Рустициана и Квинт Аврелий Симах.

През 431 г. Декстер и баща му реабилитират дядо му Вирий Никомах Флавиан (консул на Запада 394 г.) и му поставят статуя, a императорите Валентиниан III и Теодосий II държат пламенни речи. През 432 г. е praefectus urbi на Рим.

ИзточнициРедактиране

  • Arnold Hugh Martin Jones, John Robert Martindale, J. Morris, "Appius NicomachusDexter 3", The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge University Press, 1971, ISBN 0521072336, pp. 357–358.
  • CIL 6, 1783