Префект (на латински: praefectus, от praeficere = „стоящ начело“, „ръководител“) означава в общия смисъл на думата ръководен представител.

Префекти в Римската империя

редактиране

В Римската империя за префект се назначавало лице, което било натоварено от определен магистрат или от императора с дадена задача при управлението или военното ръководство.

Префекти от римското сенаторско съсловие

редактиране
Praefectus urbi
сенатор с висок ранг, формален заместник на императора за град Рим и комендант на Cohortes urbanae (градските войски, градския гарнизон). В Късната античност длъжността „градски префект“ била сред най-високите в Рим и Константинопол.
Praefectus aerarii militaris
трима сенатори, които управлявали и се грижели за aerarium militare (касата за ветераните).
Praefectus aeraris Saturni
двама сенатори, които управлявали държавната хазна.
Praefectus alimentorum
сенатор, упълномощен да се грижи за alimenta (фондове за грижа за деца в нужда).
Praefectus frumenti dandi
двама бивши претори, натоварени с разпределянето на безплатните храни в Рим.

Префекти от съсловието на конниците

редактиране
Praefectus Aegypti
Упълномощен с управляването на Египет – най-високата длъжност.
Praefectus praetorio
Преториански префект (отговарящ за преторианската гвардия). В Късната античност длъжността била преобразувана в отговорник/глава на гражданското опълчение.
Praefectus annonae
Отговорник за снабдяването на Рим с храни. Такава длъжност имало и в други градове на Римската империя.
Praefectus vigilum
Комендант на Vigiles Urbani – нощна стража, играеща роля и на пожарна в Рим.
Praefectus civitatis
Римски пълномощник в регион, който (още) не е отделен в самостоятелна провинция. Такъв например е бил Пилат Понтийски, префектът на Юдея.
Praefectus Castrorum
Комендант на лагер на римски легион, който като правило бил издиган сред центурионите.
Praefectus classis
Командващ една от римските флоти.
Praefectus fabrum
Командващ занаятчиите в легиона.
Praefectus legionis
Командващ някой от разположените в Египет римски легиони (съответства на Legatus legionis (легат) за другите легиони).
Praefectus vehiculorum
Ръководител на cursus publicus – държавната служба за оповестяване и свръзки.

Други префекти

редактиране
Praefectus collegii
Предводител на професионален (занаятчийски) съюз.
Praefectus iure dicundo
натоварен с правосъдни функции.

Префекти в католическата църква

редактиране

В католическата църква префектът е ръководещ духовник, например в дадена мисия (апостолически префект), или в конгрегация и др.

Префектът в католически интернат (може да е и жена) изпълнява функциите на възпитател, който се грижи за учениците в свободното им време или при самоподготовката им.

Длъжността префект в някои държави

редактиране

Във Франция префектът (на френски: préfet) е представител на централната държавна власт в департаментите (Département).

Подобна е задачата на префектите в съвременна Италия, отговарящи за провинциите редом с органите на местното самоуправление.

В Румъния префектът изпълнява задължения, покриващи се с тези на областните управители в България.