Префект

(пренасочване от Praefectus urbi)

Префект (на латински: praefectus, от praeficere = „стоящ начело“, „ръководител“) означава в общия смисъл на думата ръководен представител.

Roman Millitary banner.svg
Тази статия е част от серията за:
Войската на древен Рим
753 пр.н.е. – 476
Структурна история
Римска армия (военни части и чинове, легиони, помощни войски, военачалници)
Римски флот (флоти, адмирали)
Преторианска гвардия
Преториански префект, Списък на преторианските префекти, Evocati Augusti
Фрументарии
Експлораторий
Спекулаторий
Кохорти в Древен Рим
Вигилии, Praefectus vigilum
Градски кохорти, Praefectus urbi
Каструми в Древен Рим
Castra praetoria, Castra peregrina, Castra urbana, Castra equitum singolarium, Castra misenatium
Римска тайна полиция
Magister officiorum, Списък на магистър официите
Comes dispositionum, Списък на комит диспозиите
Възнаграждения в римската армия
Donativum
Префект в Общомедия
Древен Рим

Roman SPQR banner.svg


Тази статия  е част от сериите
за Древен Рим.


Периоди
Седемте царе на Рим
753 пр.н.е. – 509 пр.н.е.
Римска република
508 пр.н.е. – 27 пр.н.е.
Римска империя
27 пр.н.е. – 476/1453
Принципат
Западна империя
Доминат
Източна империя
Обикновени магистратури

Консул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управител на Рим

Извънредни магистратури

Диктатор
Началник на конницата

Триумвират
Децемвири
 

Мандатни длъжности

Понтифекс
Легат
Dux
Officium
Префект
Викариус
Vigintisexviri
Ликтор

Магистър Милитум
Император
Принцепс
Август
Цезар
Тетрархия

Институции, римско право

Сенат
Cursus honorum
Римско събрание
Колегии

Римско право
Римско гражданство
Imperium


редактиране

Префекти в Римската империяРедактиране

В Римската империя за префект се назначавало лице, което било натоварено от определен магистрат или от императора с дадена задача при управлението или военното ръководство.

Префекти от римското сенаторско съсловиеРедактиране

Praefectus urbi
сенатор с висок ранг, формален заместник на императора за град Рим и комендант на Cohortes urbanae (градските войски, градския гарнизон). В Късната античност длъжността „градски префект“ била сред най-високите в Рим и Константинопол.
Praefectus aerarii militaris
трима сенатори, които управлявали и се грижели за aerarium militare (касата за ветераните).
Praefectus aeraris Saturni
двама сенатори, които управлявали държавната хазна.
Praefectus alimentorum
сенатор, упълномощен да се грижи за alimenta (фондове за грижа за деца в нужда).
Praefectus frumenti dandi
двама бивши претори, натоварени с разпределянето на безплатните храни в Рим.

Префекти от съсловието на конницитеРедактиране

Praefectus Aegypti
Упълномощен с управляването на Египет – най-високата длъжност.
Praefectus praetorio
Преториански префект (отговарящ за преторианската гвардия). В Късната античност длъжността била преобразувана в отговорник/глава на гражданското опълчение.
Praefectus annonae
Отговорник за снабдяването на Рим с храни. Такава длъжност имало и в други градове на Римската империя.
Praefectus vigilum
Комендант на Vigiles Urbani – нощна стража, играеща роля и на пожарна в Рим.
Praefectus civitatis
Римски пълномощник в регион, който (още) не е отделен в самостоятелна провинция. Такъв например е бил Пилат Понтийски, префектът на Юдея.
Praefectus Castrorum
Комендант на лагер на римски легион, който като правило бил издиган сред центурионите.
Praefectus classis
Командващ една от римските флоти.
Praefectus fabrum
Командващ занаятчиите в легиона.
Praefectus legionis
Командващ някой от разположените в Египет римски легиони (съответства на Legatus legionis (легат) за другите легиони).
Praefectus vehiculorum
Ръководител на cursus publicus – държавната служба за оповестяване и свръзки.

Други префектиРедактиране

Praefectus collegii
Предводител на професионален (занаятчийски) съюз.
Praefectus iure dicundo
натоварен с правосъдни функции.

Префекти в католическата църкваРедактиране

В католическата църква префектът е ръководещ духовник, например в дадена мисия (апостолически префект), или в конгрегация и др.

Префектът в католически интернат (може да е и жена) изпълнява функциите на възпитател, който се грижи за учениците в свободното им време или при самоподготовката им.

Длъжността префект в някои държавиРедактиране

Във Франция префектът (на френски: préfet) е представител на централната държавна власт в департаментите (Département).

Подобна е задачата на префектите в съвременна Италия, отговарящи за провинциите редом с органите на местното самоуправление.

В Румъния префектът изпълнява задължения, покриващи се с тези на областните управители в България.