Апогей (от гръцки език άπόγαιον) е апоцентърът на околоземна орбита - точката от околоземна орбитата, която е най-отдалечена от Земята. В астрономията терминът се отнася само за тела, които се движат по затворена орбита около планетата.

ДругиРедактиране

В преносен смисъл апогей означава най-високата точка, разцвет на нещо. Например: апогей на кариерата. Б преносен смисъл Връх на развитие, разцвет, подем. Той е в апогея на своята слава.

Вижте същоРедактиране