Перигей (от латинското perigeum, което е от гръцките περί ("близо до; около") и γῆ („земя“)) е перицентърът на околоземна орбита - най-близката до Земята точка от орбитата на небесно тяло.

Вижте същоРедактиране