Отваря главното меню

Апраксия (от гръцки: άπραξία – „липса на действие“, „ бездействие“) е загуба на способността за извършване на сложни придобити двигателни умения у човека. Апраксията не се дължи на парализа или сетивен дефицит, а на увреда предимно в теменния дял на кората на главния мозък.

Видове апраксииРедактиране

Праксисът е сложна възприятийно-моторна и познавателна висша функция на мозъчната кора за придобити чрез обучение сложни автоматизирани двигателни умения и навици. При загуба на тази способност, означавана като апраксия, пациентът не е в състояние да извършва определени действия. При различните видове апраксии са нарушени идеите за тези действия или реализацията им.

Моторна (мелокинетична)Редактиране

Загуба на способността за извършване на фини движения. Дължи се на увреда във вторичната сензомоторна кора и премоторната кора.

ИдеомоторнаРедактиране

Пациентът е със съхранена идея за движението, но реализацията е затруднена. Той разбира командата, представя си движението, но не може да го изпълни. Работата с предмети е затруднена, движенията са бавни. Дължи се на увреда във връзката между центъра на идеите и моторната кора, при запазени двигателни и сетивни функции. Засегната е моторната кора или допълнителната моторна кора, понякога базалните ганглии.

ИдеаторнаРедактиране

Пациентът може да извършва прости и спонтанни движения, но не успява да си представи плана за сложните. Невъзможно е да изпълни движение по команда, да имитира видяно движение или движение по символ или картина. Дължи се на увреда в центъра на идеите за движение, лезията може да е в лявото полукълбо или и в двете, в мазолестото тяло, в теменно-тилния или слепоочно-теменно-тилния дял на кората. Този вид апраксия е характерна за болестта на Алцхаймер.

КонструктивнаРедактиране

Нарушена е пространствената ориентация и пространствените движения. Пациентът изпитва затруднения при подреждане, рисуване или поставяне на предмети на определени места в пространството. Дължи се на увреда в десния слепоочно-теменно-тилен дял на кората. Среща се при болестта на Алцхаймер и инфарктна деменция.

Оро-фациалнаРедактиране

Нарушени са движенията на лицевите мускули, езика и устните.

Вербална (речева)Редактиране

Нарушени са артикулацията и подреждането на фонеми. Дължи се на увреда в долната част на фронталната гънка, в нейната оперкуларна част.

ПогледнаРедактиране

Нарушена е способността за насочване на очите в определена посока, както и задържането на погледа. Дължи се на двустранни увреди в теменните дялове.

Апраксия на тялотоРедактиране

Нарушена е способността за заемане на определена поза. Нейна разновидност е апраксията на походката. Дължи се на двустранни увреди в челните дялове, със засягане на мазолестото тяло.

Апраксия на обличанетоРедактиране

Нарушена е способността за обличане. Пациентът губи представа за схемата на движенията и частите на тялото си. Дължи се на увреда в десния теменен дял.

ИзточнициРедактиране