Апуаните (Apuani) са древно италийско племе, живяло в Лигурия. Наричани са лигури – апуани.

През 187 пр.н.е. консул Гай Фламиний води битки с лигурските апуани.

През 185 пр.н.е. апуаните са подчинени на Римската република от Марк Семпроний Тудицан.

През 180 пр.н.е. Марк Бебий Тамфил e проконсул на Лигурия. Суфектконсулът Квинт Фулвий Флак води битка с тях, 7000 апуани се предават. Двамата преселват народа апуани в Самниум.

Източници редактиране


  • Ливий, xxxix. 2, 20, 32, xl. 1, 38, 41; xl. 43, xli. 13.

Вижте също редактиране