Апулеиите (Appuleii) са фамилия от плебейския gens Appuleia в Древен Рим. Мъжете носят името Апулей (Appuleius), a жените - Апулея (Appuleia). Първият от тях, който става консул, e Квинт Апулей Панза - през 300 пр.н.е.

Когномен на фамилията Appuleia: Decianus, Pansa, Saturninus.

Познати с това име: