Аркустангенс е математическа функция, която се определя като обратна на функцията тангенс в интервала .

По конструкция арктангентната функция е свързана с хиперболичната тангентова функция на аргумента и по този начин се изразява, както го прави, от сложен логаритъм.

СтойностиРедактиране

                   
                   

ПроизводниРедактиране

 
 

Вижте същоРедактиране