Армейски генерал

Армейски генерал е военно звание, използвано в много страни, включително и България (от 1945 г. до 1998 г.) за да отбележат генерал, назначен за главнокомандващ на армия.

Френски пагон на армейски генерал.

В мирно време това е най-високият ранг.

пагонът на армейски генерал е петлъчна бродирана звезда с диаметър 50 mm, но в България е бил означаван по образец от СССР.

За Общността на нациите, САЩ и България (след 1998 г.) еквивалентен ранг на армейски генерал е генерал.

Армейски генерал не трябва да се бърка с ранг генерал на армията. Това е по-високо звание, еквивалентно на маршал или фелдмаршал.