Архимедовият винт е водоподемна машина. Поставя се наклонено спрямо хоризонта на около 40°, като долният му край се потапя във водата. Издига вода на 3–4 m.

Анимация на работата на архимедовия винт


Вижте също редактиране