Астрономически спътник

Астрономически спътник, космическа обсерватория или космически телескоп е инструмент в космоса, предназначен за наблюдаване и изследване на космически обекти.

Тъй като земната атмосфера блокира или изкривява някои спектри на електромагнитния спектър, космосът е по-добра среда за установяване на обсерватории. В космоса времето никога не е облачно и космическите обсерватории могат да правят изследвания безпрепятствено.

Към април 2008 година има изстреляни над 60 космически обсерватории за наблюдаване в различни спектри, както следва:

Най-известната космическа обсерватория е космическия телескоп Хъбъл, изстрелян през 1990 година.

Вижте същоРедактиране