Ядрена енергия

необходимата енергия за разделяне на атома на съставящите го части
(пренасочване от Атомна енергия)
Тази статия е за физическото явление. За използването на ядрена енергия в енергетиката вижте Ядрена енергетика.

Видове енергия:
Механична енергия
Електрическа енергия
Електромагнитна енергия
Химична енергия
Ядрена енергия
Топлинна енергия
Енергия на вакуума
Хипотетична:
  Тъмна енергия

Ядрена енергия (използва се и често и като атомна енергия) е енергията, освобождаваща се при разпадането на атомното ядро и намираща приложение в енергетиката за получаване на електричество в резултат на контролирана верижна реакция.

Превръщането на масата в енергия се описва с уравнението за еквивалентност на маса и енергия, изведено от Алберт Айнщайн през 1905 година.