Видове енергия:
Механична енергия
Електрическа енергия
Електромагнитна енергия
Химична енергия
Ядрена енергия
Топлинна енергия
Енергия на вакуума
Хипотетична:
  Тъмна енергия

Механична енергиякласическата механика) е сумата от кинетичната и потенциалната енергия на една система. Общата формула е:

където:

е цялата механична енергия на системата
е кинетичната енергия
е потенциалната енергия.

От своя страна кинетичната енергия е сума от транслационната кинетична енергия и ротационната кинетична енергия:

а потенциалната енергия е сума от гравитационната потенциална енергия и еластичната потенциална енергия.

Кинетична енергия на въртенето редактиране

Кинетичната енергия на въртящо се тяло около неподвижна ос е   Ако тялото извършва едновременно постъпателно и въртеливо движение, кинетичната му енергия е сума от кинетичната енергия на постъпателното движение на центъра на масите и кинетичната енергия на въртеливото движение спрямо центъра на масите:   За затворена система механичната енергия Е не се променя,: . За отворена система изменението на механичната енергия е равно на работата, извършена от външните сили.

Вижте също редактиране