Ашкенази е името, което носят евреите, заселили Централна и Източна Европа, основно Германия, Полша, Франция, Украйна и Русия. Вероятно това са наследници на Хазарите, но след 10 век и разпадането на Хазарския хаганат те се разселват в Източна Европа. Периодът около началото на 10 век е наричан заради тях „Ашкеназ“. Развиват собствени обичаи и закони, което ги разграничава в определени теми с другата част на еврейския народ - сефарадите. Стигат дотам включително да създадат собствен език, идиш, възникнал като комбинация от немски диалекти в района със славянско и еврейско влияние. До началото на Холокоста, ашкенази представляват над 90% от всички евреи в света, но в наши дни процентът е спаднал до около 80.

Вижте същоРедактиране