Бачище

защитена местност в България

Бачище е защитена местност в България. Намира се в землището на Етрополе.[1]

Защитена местност
„Бачище“
42.8093° с. ш. 23.9735° и. д.
Местоположение в България
Местоположение България
Етрополе
Площ223,6 ha
Създаден13 август 1981 г.
УебсайтИАОС, Бачище

Защитената местност е с площ 223,6 ha. Обявена е на 13 август 1981 г. с цел опазване на живописен природен изглед и характерна за района растителност.[1]

В защитената местност се забраняват:

  • всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
  • влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
  • късането или изкореняването на растенията;
  • пашата на кози;
  • безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им;
  • разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
  • извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
  • всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност;
  • паша, като броя и вида на домашните животни се определят по годишни планове.[1]

Източници

редактиране
  1. а б в Бачище // ИАОС. Посетен на 1 ноември 2019 г.