Бейт (на арабски: بيت – книжовно: байт, диалектно: бейт, значение: къща, дом) е литературен термин в арабската, персийската, тюркската поезия, използващи арабица.

Представлява двустишие, съставено от 2 полустишия с еднакъв брой срички. Във фолклора на някои източни народи означава четиристишие.

Изписват заедно в общ ред, но при превод поради голямата им дължина се оформят в 2 реда.

Бейтовете се използват в разни жанрови форми на източната поезия: газела, касида и др.