Беседа:Аварски хаганат

Добавяне на тема
Няма дискусии на тази страница.
     Какви са доказателствата, че каган Баян е от рода Дуло? Препоръчвам Ви да прочетете лексикона "Суда" 

(откъси са преведени в ГИБИ) и да проверите какво е наказанието за крадците.

Връщане към „Аварски хаганат“.