Беседа:Библия Бесика

Активни дискусии

ГайдарскиРедактиране

Тази статия нарушава правилата на Уикипедия - представлява оригинално изследване, цитираният източник не е достоверен, едностранчива е и нарушава правилото за неутралност. 212.72.215.138 07:37, 19 юли 2010 (UTC)

Обяснете защо цитираният източник е едностранчив и т.н. и ако смятате, че е оригинално изследване - предложете я за изтриване. Библия бесика като обект обаче е енциклопедичен - споменавана е от античните автори и самата история около търсенето и псевдонамирането си е енциклопедична - просто трябва да се оправи.--Мико 07:42, 19 юли 2010 (UTC)
Имаш две редакции а вече и кусури намираш! Я по спкойно! Ако пък си много надъхан и сигурен в тва дето твърдиш, наистина предложи я за изтриване и да видим какво ще стане! -- -EbOlA- 07:45, 19 юли 2010 (UTC)
Статията е едностранчива, защото представя само една гледна точка - тази на "изследователя" д-р Стефан Гайд, който е известен с псевдонаучните си твърдения отностно траките, а гледната точка на официалната наука дори не се споменава - остава впечатлението, че твърденията на г-н Гайд са единствената истина. При положение, че няма неоспорими доказателства (или поне не са цитирани) че истинската Библия Бесика действително е открита, как може да публикуваме твурдения относно съдържанието й? Има и нарушаване на неутралния тон - в раздел "Азбука и език" : "...предшествуващи и потресаващо близки...". Ebola90 - кой е спокоен и кой надъхан си личи ясно от употребата на удивителни знаци. Мисля, че личните нападки нямат място тук. 212.72.215.138 08:33, 19 юли 2010 (UTC)
Добре де - просто цитирай анчитните автори - те са поне десетина и съответно историята с така нареченото откриване по вестникарските публикации и готово.--Мико 08:37, 19 юли 2010 (UTC)

Какви са тези неенциклопедични фентъзита? Jingiby 09:49, 19 юли 2010 (UTC)

Добре е цитатите от античните автори да се преведат. В Енциклопедия Тракийска древност би трябвало да има статия.--Мико 12:11, 19 юли 2010 (UTC)

Сектантите ГайдарскиРедактиране

Струва ми се, че на биографията на Гайдарски не й е мястото тук. Flutibg 07:34, 20 юли 2010 (UTC)

Изобщо разделът Гайдарски може да се сведе до едно изречение според мен. Но античните извори трябва да се разкажат добре в текста в оригинал и в превод.--Мико 07:36, 20 юли 2010 (UTC)
Изтрих го, понеже разбрах, че докторът е създал религиозна секта в САЩ и приносът му в сериозната наука е напълно изключен.Jingiby (беседа) 07:53, 22 януари 2017 (UTC)
Абсолютно за триене. --Мико (беседа) 07:55, 22 януари 2017 (UTC)
Изтриването на някого и преоценяването на нечии научни или художествени трудове, само и единствено на основата на довода, че бил "създал" религиозно движение е повече от ненаучно, лековато, неотносимо, субективно и може да бъде съобразявано, като "довод" в полза или вреда на автора, само в съвкупност с всички останали доводи. Всъщност, това е един от най-безсмислените доводи при създаването на преценка на исторически или друг научен труд. За справка - 90/100 от всеизвестните учени, започвайки от древността - до Айнщайн, са били вярващи, като част от тях са имали и принос в религиозните изследвания, като Платон, Йсаак Нютон, Л. да Винчи, Блез Паскал и много други. - Понятия, като "сериозна наука", "официална наука" и подобни са безсмислени. - Или има наука или няма. Сериозността на научните изследвания не се опира на толкова на научни звания или авторитети, колкото на употребатана научни методики. Братята Гайд/Гайдарски обширно се опират на сравнение и логика. Привеждат изобилни източници в изследванията си и достигат до неизвестни на науката (без значение - "сериозна" или "шеговита") изводи. - Същите не са били оборени с научни средства. Това е, накратко. За повече пълнота могат да бъдат попрочетени книгите им. Лека вечер! --АнтониВал (беседа) 15:41, 22 януари 2017 (UTC)
Сравнението с Айнщайн е развеселяващо - но това тук не е форум за псевдонаука. Обилни източници??? Дайте публикация в индексирано списание - ще влезе. --Мико (беседа) 15:48, 22 януари 2017 (UTC)
Хайде, малк опо-сериозно - какъв е точно твоят въпрос, относо НАУЧНОСТТА на изследванията на Гайд и ако може, помисли добре, преди да го формулираш? - Включително и не е ясно, с какво Айнщайн те е развеселил? В смисъл - той си е бил веселяк, но тук по-горе бе отречена възможността му да бъде религиозен такъв(а той е бил), и едва ли не- беше въведено изискване за "степен на намръщеност" в научната работа! :) Между другото, ако зависеше от мен, щях да раздам доста такива степени за някои колеги из Уикипедия! ;) --АнтониВал (беседа) 16:09, 22 януари 2017 (UTC)
Моля Ви, говорете ми на вие. Дайте цитат от Гайд от индексирано списание. --Мико (беседа) 16:11, 22 януари 2017 (UTC)
Оценка на откритията на Гайд са дадени в "Предизвикателствата на национализмите" - Патриотични употреби и националистически злоупотреби с археологията в България, от д-р и.н. Момчил Кузманов, на стр. 26-27. Оценката е, че това е алтернативна история, тоест квазинаука. Освен това, не може един психиатър - сектант, да прави научно-значими исторически открития, но те да са признати от нито една академична институция, а ние тук да ги приемем за меродавни. Jingiby (беседа) 16:23, 22 януари 2017 (UTC)
И, какво прави личната оценка на този някой, меродавна и единствена? --АнтониВал (беседа) 18:12, 22 януари 2017 (UTC)
Научният авторитет [1]. Уикипедия се базира на благонадеждни източници - прочетете У:БИ. За последен път ще Ви го кажа - дайте индексирано списание и готово. --Мико (беседа) 18:16, 22 януари 2017 (UTC)
Самиздат на неспециалист не е източник на достоверна научна информация. Jingiby (беседа) 18:21, 22 януари 2017 (UTC)

Доколкото разбирам д-р Десислава Пулиева, която е защитила докторат по история на религиите, и която е директор на Центъра за религиозни изследвания и консултации при Софийска епархия на Българската Православна Църква, и главен редактор на официалния сайт на Българската патриаршия в статията си "От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество: един български феномен" публикувана тук разкрива сектантството и окултизма на "траколозите" братята Гайдарски: Чрез „Академия Орфика“ братята Гайдарски работят в три главни направления: институционализиране на идеите и присъствието на сектата в българското общество; развиване на дейност, която им носи финансови приходи от представянето на „тракийски“ спектакли в читалищата из страната, от продажбата на книги, аудио- и видеоматериали и т.н.; и най-вече - „зарибяване“ за сектантските идеи на Гайдарски на нищо неподозиращите младежи и девойки, които с ентусиазъм се включват в живота на групите, ангажирани с музикално-поетични и танцови занимания по проектите на „Академия Орфика“. Изкуството е най-прекият път към сърцата и умовете на младите хора, които са много важна за братята Гайдарски целева група, от която те имат жизнена нужда за набиране на свежи, наивни и себеотдайни членове за тяхната секта...Кулминация на идеологическото си видоизменение сектата изживява с публикуването на книгите на Стефан Гайдарски „Тракийски послания“, „Тракийски мистерии“ и най-новата „Тракийското Писмо Декодирано – ІІ“ (2006 г.). Те излизат под авторското име – д-р Стефан Гайд. Днес тези книги са настолни за членовете на сектата и играят роля на „свещено писание“. Основната идея в тях е, че Орфей е пророчествал за Христос още преди Рождество Христово и че тракийското писмо предшества египетското и стои в основата на всички древни тайни религиозни знания, включително и в основата на Моисеевия закон, съхранен в Стария Завет. Тук е мястото да напомним, че някои от най-видните български учени-траколози активно заявиха възмущението си, както от ненаучните публикации на Стефан Гайдарски, така и от факта, че чрез тях той разпространява сектантски идеи. Проф. Валерия Фол, ст.н.с. д-р Георги Китов,  проф. Димитър Овчаров, проф. Кирил Йорданов са някои от личностите, които през последната една година защитиха българската наука от поредното посегателство на 'самозванци и манипулатори', каквито, извън всякакво съмнение, са братята Гайдарски. Край на цитата.Jingiby (беседа) 18:41, 22 януари 2017 (UTC)

Субективизъм. Нищо повече - --АнтониВал (беседа) 23:41, 23 януари 2017 (UTC)
Проф. Валерия Фол, ст.н.с. д-р Георги Китов,  проф. Димитър Овчаров, проф. Кирил Йорданов и д-р Десислава Пулиева не са субективисти, а учени - историци, специалисти в различни области на историята, докато Гайдарски е лекар, който се деквалифицира в САЩ и след като не може да си приравни дипломата и да работи по специалността си, се обръща към сектантството. Неговите виждания в областта на тракологията са ирелевантни за историческата наука. Jingiby (беседа) 04:28, 24 януари 2017 (UTC)
Съответно за Уикипедия. Иначе Ви насърчаваме да си направите сайт и да популяризирате каквото намерите за добре. --Мико (беседа) 05:43, 24 януари 2017 (UTC)

ВъпросРедактиране

Защо Библия Бесика има статии само на български и македонски? Откъде произлиза самото име „Библия Бесика“? Stanqo (беседа) 12:28, 23 януари 2017 (UTC)

1. Защото никой не я написал на друг език, а на македонски текстът е пълна безсмислица. 2. Не знам кой употребява термина за пръв път - ако потърсиш и намериш, ще е полезно. --Мико (беседа) 13:04, 23 януари 2017 (UTC)
Търсих, но на никакъв език не намерих, а и никой ли чужденец не се е заинтересувал от въпроса .... --Stanqo (беседа) 13:41, 23 януари 2017 (UTC)
Въобще някой може ли да посочи една библия написана на тракийски език? --Stanqo (беседа) 10:44, 24 януари 2017 (UTC)
Няма открита такава. Jingiby (беседа) 10:47, 24 януари 2017 (UTC)
Със сигурност ли е установено, че в синайският манастир „Света Катерина“ няма такъв ръкопис - както твърдят много привърженици на твърденията на Стефан Гайдарски? --Stanqo (беседа) 10:57, 24 януари 2017 (UTC)
Човече, има статия за тракийския език. Прочети я. От него има запазени само откъслечни надписи с по няколко думи. Той е пълна загадка. Каква Бибилия, какви 5 лв.? Гайдарски са братя сектанти. Въпросният Стефан е вече покойник и сектата се води в момента от брат му - Цветан, който е завършил оперно пеене, но се е самообявил за академик по тракология. Последното сведение за тракийски език наистина е от въпросния манастир в Синай от 570 г. когато един поклонник съобщава, че там монасите говорят на различни езици, между които и този на бесите. Това е всичко. Jingiby (беседа) 11:10, 24 януари 2017 (UTC)
Кой измисля името „Библия Бесика“ и защо не примерно „Библия на тракийски език“ ? --Stanqo (беседа) 11:18, 24 януари 2017 (UTC)
Тракийските племена са говорели на различни диалекти, а сведенията са, че Светото писание е преведено на езика на това племе. Оттам и името на латинск-Библия бесика. Jingiby (беседа) 11:25, 24 януари 2017 (UTC)
Защо се въздържат на други езици да пишат статия „Biblia Bessica“ ? --Stanqo (беседа) 11:30, 24 януари 2017 (UTC) Дори в Гугъл няма една препратка? Всичко писано дори на латински е само от български автори ? --Stanqo (беседа) 11:38, 24 януари 2017 (UTC)
Защото липсват сигурни сведения, че такава Библия наистина е съществувала, няма запазен екземпляр от нея и това прави подобна статия с много малка значимост. Jingiby (беседа) 11:43, 24 януари 2017 (UTC)
Това не е вярно. Ето Тойнби [2], който безсмилено беше добавен, ето [3] още и изобщо какво общо има това? --Мико (беседа) 08:03, 25 януари 2017 (UTC)
Това как би го интерпретирал? - Interesting is also the survival of the Thracian language until the end of Classical Antiquity, best documented by the existence of the Biblia Bessica (cf. Bouzek 2005, 138-144, with bibl.; Oppermann 2006). Превод: Интересно е също така оцеляването на тракийския език до края на класическата древност, най-добре документирано от съществуването на Biblia Bessica (срв Bouzek 2005 г., 138-144, с Балканската лига .; Oppermann 2006). --Stanqo (беседа) 08:39, 25 януари 2017 (UTC)
Изобщо не те разбирам - човекът в прав текст пише, че Библията е съществувала, и че езикът е бил оцелял до късната античност. Какво има тука да се интерпретира? --Мико (беседа) 08:45, 25 януари 2017 (UTC)
Става въпрос за тази „Biblia Bessica“, която всички цитират, но не могат да покажат доказателство за съществуването ѝ. --Stanqo (беседа) 09:02, 25 януари 2017 (UTC)
Точно така - за нея става дума. Този човек очевидно също смята, че превод е имало. Никой смислен изследовател, обаче не я цитира, тъй като я няма. --Мико (беседа) 09:08, 25 януари 2017 (UTC)
Ами ако я няма (поне както си я представяме) ? Колко представи и теории биха се срутили, които сега се крепят благодарение на нейното хипотетично съществуване. --Stanqo (беседа) 09:19, 25 януари 2017 (UTC)
В Уикипедия не се допускат самостоятелни изследвания. Обектът съществува - много смислени учени смятат, че я има. Ако намериш смислен учен, който смята, че не я е имало - ще го цитираме. --Мико (беседа) 09:21, 25 януари 2017 (UTC)

Според съвременните разбирания не е ли странно, че от трите хиляди древни ръкописа в синайския манастир „Света Катерина“ не се е намерил нито един на тракийски език? --Stanqo (беседа) 07:59, 25 януари 2017 (UTC)

Въпросът как се отнася към статията? --Мико (беседа) 08:03, 25 януари 2017 (UTC)
Свързано е с общата картина на разбирания за този период. --Stanqo (беседа) 08:39, 25 януари 2017 (UTC)

Стефан Гайдарски и Библия БесикаРедактиране

Представяне на изследванията на д-р Гайд в Чикаго [1] --АнтониВал (беседа) 23:38, 23 януари 2017 (UTC) --АнтониВал (беседа) 23:38, 23 януари 2017 (UTC)

На БПЦ и Йешуа не и е угоден...--Luxferuer (беседа) 11:59, 24 януари 2017 (UTC)
Това не е форум. --Мико (беседа) 08:45, 25 януари 2017 (UTC)
И кво?--Luxferuer (беседа) 12:00, 27 януари 2017 (UTC)

ЦитатиРедактиране

От Григорий ето го [4] явно е от Против Евномий, но нещо не се ориентирам да го намерим из онлайн изданията. Требва да се напишат придиханията,  Алиса Селезньова: - ето го тука [5] или [6] 1048 на 344 страница. --Мико (беседа) 08:42, 25 януари 2017 (UTC)

Или тука [7], [8] --Мико (беседа) 08:43, 25 януари 2017 (UTC)

Добре - утре обещавам. --Алиса Селезньова (беседа) 19:48, 26 януари 2017 (UTC)
 Мико: Извинявай, че чак сега. Тази част нали - ὁ Μαυρούσιος ὁ Θρᾷξ ὁ Αἰγύπτιος, οὐδέ ἀριθμῆσαι ῥᾴδιον --Алиса Селезньова (беседа) 16:59, 5 февруари 2017 (UTC)
Има го в статията. Оправи, ако има правописни грешки. --Мико (беседа) 17:42, 5 февруари 2017 (UTC)

Григорий си нема превод, а Йоан Златоуст си нема оригинал.

А цитатът от Йероним требва да се разшири и с текста, в който се споменава Никита, за да илюстрира не сама параграфа за наличието, но и за авторството долу. И изобщо, бидейки не споменава превод, е по-скоро изцело за долу.-- Мико (беседа) 07:17, 8 ноември 2019 (UTC)

Йероним изобщо не споменава Никита. [9] Тоест трябва да си остане, където е, а долу да се махне. -- Алиса Селезньова (беседа) 11:13, 8 ноември 2019 (UTC)
Григорий не е от Против Евномий, а от Отговор на Втора книга на Евномий [Schaff,_EN.pdf]. Може би трябва да се разшири, за да стане по-ясно защо изобщо е по нашата тема, но не ми се пише. -- Алиса Селезньова (беседа) 12:41, 8 ноември 2019 (UTC)
Да - малце тежко се разбира идеята, че са грамотни на собствените езици, но то като гледам и ако разширим, нема да стане по-леко. -- Мико (беседа) 06:37, 9 ноември 2019 (UTC)
Връщане към „Библия Бесика“.