Беседа:Деепричастие

Добавяне на тема
Няма дискусии на тази страница.

Трябва да се знае, че сегашното деятелно причастие НЕ се образува от основата на минало несвършено време на глагола. Пример: падам - падащ /пада + щ/; играя - играещ /игра + ещ/ ...

Връщане към „Деепричастие“.