Биметалната пластина се състои от два метала с различен коефициент на температурно разширение (α1≠α2), които са свързани помежду си чрез запояване, заваряване или съвместно валцоване. Слоят метал с по-голям коефициент на температурно разширение се нарича активен, а този с по-малко – пасивен. При загряване двата слоя на биметалната пластина се разширяват различно, вследствие на което тя се огъва по посока пасивния слой. При охлаждане огъването е в обратна посока. Най-характерният показател на биметалната пластина е нейната чувствителност, т.е големината на деформацията, която се получава при изменение на температурата с 1 °C. За голяма чувствителност трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  • коефициентите α1 и α2 да се различават значително,
  • материалите, от които е изработена пластината, да могат да се свързват с гарантирана сигурност,
  • използваните материали да имат голяма еластичност,
  • ако пластината е предназначена за работа при висока температура и двата слоя да бъдат термоустойчиви.

В практиката се срещат биметални пластини с разнообразна форма, като най-широко е разпространено конзолно закрепване.

Материали

редактиране

Изборът на материали зависи до каква степен трябва да бъдат удовлетворени изискванията за висока чувствителност. Най-подходящи за пасивния слой са желязо-никелови сплави. Най-често се използват инвар (35%÷37% Ni (никел) и 65%÷63% Fe (желязо)), както и платинит (41%÷42% Ni и 59%÷58% Fe) За активен слой се използва немагнитна стомана.

Най-често използвани материали
Материали Модули на линейна деформация

E.10-3, MPa

Работни температури,

°C

Максимални температури,

°C

Коефициент на чувствителност

за температура, °С

12).106, °C
Инвар ЕН36

Хром-никелова стомана

150

204÷240

-60÷200 225 100 18
Инвар Е36

Молибден-никелова стомана

150

189÷210

-60÷200 225 100

200

18.2

16

Платинит Н42

Монелметал

166

170÷183

-60÷315 325 100

300

99.7

12.6

Платинит Н42

Молибден-никелова стомана

166

189÷210

-60÷375 400 300

400

14.5

12

Платинит Н42

Хром-никелова стомана

166

204÷240

-60÷375 400 100 13.5
Инвар Е36

Месинг

150

115

-60÷180 200 100 18.7
Инвар Е36

Берилиев бронз

150

117÷132

-60÷200 225 100 15.1

Приложение

редактиране

Биметалните пластини се използват за измерване на температура, за компенсация на температурните грешки в прецизните предавателни механизми, в часовниковите махала. Те са съставна част на терморегулаторите и терморелетата, на автоматичните термопредпазители за защита на електрически вериги и апарати от прегряване. Изпълняват функциите на чувствителни, двигателни или регулиращи елементи.

Източници

редактиране
  • Елементи на уредите и машините – д-р Ц. К. Недев и др; издателство Техника, 1979
  • Основи на проектирането на уредите – д-р Ц. К. Недев и др; издателство Техника, 1999