Биополимерите са широк клас полимери, които се получават при протичането на различните видове процеси в живите организми. Биополимери са белтъците, нуклеиновите киселини и полизахаридите.

Според това дали са изградени от различни или еднакви мономери, те се разделят на хетерополимери (всички белтъци и нуклеинови киселини, част от полизахаридите) и хомополимери (някои полизахариди).[1]

Те се получават чрез свързване на мономери, при което се отделя вода. Реакцията се нарича кондензация. Обратна реакция, при която биополимер се разпада на съставните си мономери с поглъщане на вода, се нарича хидролиза. Всички биополимери могат да хидролизират.

Източници

редактиране
  1. Биология и здравно образование. Просвета, 2018. ISBN 9789540136202. с. 7.

Външни препратки

редактиране