Биохимия на растенията

Биохимията на растенията е дял от общата биохимия и изучава химичните съединения и техните превръщания в растителния организъм.

Биохимията на растенията изследва:

Вижте същоРедактиране