Блатно кокиче

род растения

Блатното кокиче (Leucojum) са род многогодишни растения. В България се среща обикновеното блатно кокиче. Родът на блатното кокиче Leucojum включва 12 вида растения. Среща се по мокри, засенчени места и покрай реки, както и във влажни лонгозни гори. В България вирее в югоизточната част на страната – Бургаско, Сливенско, Ямболско. В този район се отглежда и като декоративен вид под наименованието „герговско кокиче“, „сазово кокиче“, „барско кокиче“, „водно кокиче“, „белоцвет“, „жабешко лале“ и други.

Блатно кокиче
Leucojum aestivum5.jpg
Класификация
царство: Plantae Растения
отдел: Magnoliophyta Покритосеменни
клас: Liliopsida Едносемеделни
разред: Asparagales
семейство: Amaryllidaceae Кокичеви
род: Leucojum Блатно кокиче
Научно наименование
Уикивидове Leucojum
Linnaeus, 1753 г.
Видове

Вижте текста.

Блатно кокиче в Общомедия

Особености на видаРедактиране

Българско наименование – Блатно кокиче Латинско наименование - Leucojum aestivum L. /* чете се „левкоюм естивум“ */

Природозащитен статут и заплахиРедактиране

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Включен е в Червена книга на Народна република България – том 1 – с категория „застрашен“.

Описание и разпознаванеРедактиране

Многогодишно луковично растение, високо 65 см. Листата линейни, приосновно разположени, 2 – 6 на брой, широки 5 – 13 mm. Цветовете 3 – 7 на брой разположени на върха на стъблото с нееднакво дълги дръжки (снимка 3). Цветът е съставен от шест еднакви, бели, със зелени върхове, дълги 10 – 15 cm околоцветни листчета. Цъфти април-май. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Растението е отровно! Местообитание- По влажни ливади и мочурища и в крайречни гори.

Разпространение в България: В България е разпространен в следните фитогеографски район: Дунавска равнина, Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша. Общо разпространение – Европейски вид. Значение – Растението е лечебно и декоративно. Употребяема част (дрога) – Надземните части на растението, които се събират по време на цъфтежа. Съдържание – Съдържа алакалоида галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Лечебно действие и приложение – Използва се като суровина за фармацевтичната промишленост.

КласификацияРедактиране

Родът Leucojum (Блатно кокиче) включва само следните два вида: