Обикновено блатно кокиче

вид растение
(пренасочване от Leucojum aestivum)

Обикновеното блатно кокиче (Leucojum aestivum), наричано и „лятно блатно кокиче“, е тревисто многогодишно растение. Разпространено из лонгозни гори, периодично заблатяващи се ливади и крайречни тераси по поречията на реките Дунав, Тунджа, Марица, Камчия, Дяволска, Факийска и др. Използва се надземната част. Включено е в Червената книга на България с категория рядък вид.

Обикновено блатно кокиче
Leucojum aestivum02.jpg
Природозащитен статут
LC
Незастрашен[1]
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (Angiospermae)
(без ранг):Едносемеделни (monocots)
разред:Зайчесянкоцветни (Asparagales)
семейство:Кокичеви (Amaryllidaceae)
триб:Galantheae
род:Блатно кокиче (Leucojum)
вид:Обикновено блатно кокиче (L. aestivum)
Научно наименование
Linnaeus, 1759 г.
Обикновено блатно кокиче в Общомедия
[ редактиране ]

Многогодишно луковично растение, високо до 65 см. Листата са линейни, приосновно разположени, 2-6 на брой, широки 5-13 мм. Цветовете (3-7 на брой) са разположени на върха на стъблото с нееднакво дълги дръжки. Цветът е съставен от шест еднакви, бели, със зелени върхове, дълги 10-15 cm околоцветни листчета. Цъфти април-май. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Съдържа алкалоида „галантамин“, от който се произвеждат различни лекарствени препарати.

Отровно!

ИзточнициРедактиране

  1. Leucojum aestivum (Linnaeus, 1759). // IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature. Посетен на 6 октомври 2021 г. (на английски)