Божи гроб (пояснение)

Божият гроб, Светият Гроб (на гръцки: Αγιος Τάφος), Гробът Господен, Гробът на Иисус Христос може да се отнася за:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.