Брезнишки партизански отряд

Брезнишки партизански отряд е подразделение на Първа Софийска въстаническа оперативна зона на т. нар. Народоосвободителна въстаническа армия (НОВА) по време на комунистическото партизанско движение в България (1941-1944). Действа в района на град Брезник.

Брезнишкият партизански отряд е създаден през юли 1944 година. Основно ядро на отряда са партизани от Първа и Втора софийска народоосвободителна бригада, завърнали се от неуспешните походи през май 1944 г. в Рила и Стара планина. Командир на отряда е Тодор Рангелов-Ярославски, заменен през август от Евстати Зарев. Политкомисар е Владо Стефанов. [1]

Извършва поход до с. Кална и с. Църна трава в Югославия. Снабдява се от партизаните на ЮНОА с английско оръжие, спуснато с парашути. Включен е в състава на Софийската народоосвободителна дивизия.[2]

В началото на септември 1944 г. извършва боен поход към България. На 8 септември завзема с. Ново село. {{източник|Към отряда се присъединяват въстанали селяни от с. Ярославци, с. Завала, с. Чеканец и с. Билинци. [3] На 9 септември 1944 г. установява властта на ОФ в гр. Брезник.

След 9 септември 1944 г. влиза в състава на Първи гвардейски народоосвободителен полк и взема участие в първата фаза на войната срещу Германия[4].

Източници редактиране

  1. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 175
  2. Петрова С., Деветосептемврийската социалистическа революция 1944, С., 1981, с.225
  3. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 175
  4. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, второ допълнено издание, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2006 с. 164