Британски езици
РазпространениеУелс, Англия, Франция
Говорени от960 000 души
Систематизация по Ethnologue виж