Индоевропейски езици

Индоевропейските езици (в миналото наричани още индогермански) са езиково семейство, обхващащо около 443 езика и диалекта (оценка на SIL), говорени от около три милиарда души. Сред съвременните езици от това семейство, английски, испански, руски, португалски, френски и немски (всеки от тях е роден език на над сто милиона души).

Индоевропейски езици
Съвременно разпространение на индоевропейските езици като майчини на картата на Евразия
  Неиндоевропейски езици
РазпространениеЦентрална Европа, Източна Европа, Русия
Говорени от3 000 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж
Индоевропейски езици в Общомедия
Родословно дърво на индоевропейските езици

Вероятността за общ произход на тези отделни езици е изказана за пръв път от Уилям Джоунс, който забелязал сходството между четири от най-старите езици, известни по негово време – латински, гръцки, санскрит и персийски. Систематичното сравнение на тези и други стари езици, проведено от Франц Боп, подкрепило тази теория.

Реконструираният език, от който се счита, че произлизат всички индоевропейски езици, се нарича индоевропейски праезик. Съществуват разногласия относно географския му произход, като най-често за негова родина се посочва Анатолия или териториите на север или северозапад от Черно море и Армения.

Различните групи на индоевропейското семейство включват:

Сравнително изучаване на индо-европейските езици

редактиране

Сравняване на германските и славянските езици

редактиране

Сходства се забелязват още при разглеждането на тройката глаголи „лежа-лъжа-слагам“. Вижда се, например, че в английския, немския и българския и трите думи имат еднакъв индо-европейски корен.

Сравняване на германски и славянски езици
Английски език Немски език Български език
1. lie (lay, lain) < lien, liggen < licgan < *ligjaną < *legh- liegen (lag, gelegen) < liggen < *ligjaną < *legh- лежа (лежах, лежал) < лежати< *ležati < *legh-
2. lie (lied, lied) < lien < lēogan < *leuganą < *lewgh- lügen (log, gelogen) < liogan < *leuganą < *lewgh- лъжа (лъга, лъгал) < лъгати< *lъgati < *lug- < *lugh-
3. lay (laid, laid) < layen, leggen < lecgan < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *legh- legen (legte, gelegt) < leggen < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *legh- слагам и лягам

 
Индоевропейските езици на картата на света, като:
  официалният език на страната е индоевропейски
  вторият официален език на страната е индоевропейски
  официално признат индоевропейски език в страната