Вижте пояснителната страница за други значения на Буфер.

Буфер е понятие от химията, което се използва за означаването на разтвори, които запазват показателя си на киселинност или основност (pH), при добавянето на известни малки количества киселина или основа.

Разтворителя, може да бъде вода или друго вещество, означаващо се в този случай като солвент. Буферните разтвори се приготвят от разтвор на слаба киселина и нейна сол със силна основа, или от слаба основа и нейна сол със силна киселина.

pH на буфер

редактиране

Може да бъде изчислено посредством уравнението на Хендерсон-Хаселбах, което за буфер приготвен от слаба киселина и нейна соли има вида:

 

където [HA] и [A-] са равновесните концентрации на целите молекули слаба киселина – HA и нейната спрегната основа A-, а [[pKa]] е отрицателен десетичен логаритъм от константата на киселинност на слабата киселина.