Бхуми се наричат десетте нива, през които преминава един бодхисатва от освобождението докато достигне пълното и съвършено просветление или състоянието на буда. В текстовете се говори за две була покриващи непросветления ум, които му пречат да види своята съвършена природа. Първо е булото на смущаващите чувства (санскр. клеша), възникващи от невежеството, привързаността и отблъскването и всички техни комбинации, които текстовете определят на 84 000. Разтварянето на този първи воал се нарича освобождение. Десетте нива на бодхисатва маркират етапите от разтварянето на втория воал – закостенелите идеи относно света и явленията. Ето определението на Гампопа за бхуми: мъдростта – осъзнатост подкрепена от задълбоченост, чрез която умственият поток на практикуващия директно осъзнава пустата природа на всички явления. На всяко ниво се изграждат всичките добри качества, необходими за следващото.

Десетте бодхисатва бхуми

редактиране
  1. Първо бхуми: Великата радост.
  2. Второ бхуми: Неопетненото.
  3. Трето бхуми: Сияещото.
  4. Четвърто бхуми: Светлото.
  5. Пето бхуми: Много трудното за практикуване.
  6. Шесто бхуми: Очевидно превъзходното.
  7. Седмо бхуми: Отиващото далеч.
  8. Осмо бхуми: Непоклатимото.
  9. Девето бхуми: Добрата различаваща мъдрост.
  10. Десето бхуми: Облака на дхарма.

Те са десет, защото на всяко от тях отговаря специфична основна практика и това са десетте парамити.

Литература

редактиране