„Българска зора“ е българско просветно дружество, основано в Солун, Османската империя, прераснало впоследствие в революционна група в Македония.[1]

„Българска зора“
Информация
Типреволюционна организация
Основана1871 г.
Закрита1876 г.
Положениенесъществуваща
СедалищеСолун
Езицибългарски

Неделя Петкова първоначално основава женското дружество „Възраждане“ в края на 1871 година, което по-късно се преименува на „Българска зора“ и формира и мъжка секция. В него участват първоначално учителките Ст. Банчева, Екатерина Хр. Архимандритова, свещеник Иван Панчов и други.[2]

Дружеството, макар че има културно-просветен характер, поддържа църковно-националните стремежи и борби, училищното дело, организира националните празници и защитава интересите на българското население в околните села. В сблъсъците със силната прогръцка пропаганда в Солун у дейците на дружеството се създава убеденост за необходимостта от борба. В края на 1875 година около сдружението се създава революционна група, която впоследствие участва в организирането на Разловското въстание през 1876 година.

В дейността на солунската революционна група се откроява спечелването на съмишленици от Източна Македония – Пиянечко и Малешевско.[3] В нея влизат като участници и съмишленици поп Петър Димитров-Солунски, учителките Неделя Петкова и дъщеря ѝ Станислава Караиванова, учителят Христо Захариев, Константин Евров, ръководител на Манчовата книжарница, Димитър Божков от Велес, секретар на българската община в Солун и други. Начело на групата е Димитър Беровски.

  1. Дойнов, Дойно. Разловското въстание 1876. София, Македонски научен институт, 1994. с. 17.
  2. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 47, 57, 501.
  3. Попстоянов, Коте. Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г., Издателство на Отечествения Фронт, София, 1988, стр. 15., архив на оригинала от 11 септември 2012, https://web.archive.org/web/20120911012305/http://www.promacedonia.org/bmark/kp/kp_predg.html, посетен на 13 април 2010