Българска социалистическа младеж

Организацията „Българска социалистическа младеж“ е създадена през 1994 г. с решение на 41-вия конгрес на БСП. Приета е за пълноправен член на IUSY през 1997 г. и ECOSY 1998 г. Неправителствената организация е регистрирана по Закона за лицата и семейството.

СтруктураРедактиране

Местни структуриРедактиране

 • Членовете на организацията са обединени в клубове.
 • Във всяка община могат да бъдат организирани секции по интереси.
 • Клубовете във всяка община образуват общински съвет, който се ръководи от председател и изпълнително бюро.
 • Общинските организации от една област създават Областен съвет.

Национални органиРедактиране

 • Конгрес: върховен орган, свиква се на всеки 2 години.
 • Национален съвет, съставен от пряко избрани от конгреса председател и членове, както и делегирани представители на областите.
 • Националният съвет избира от състава си заместник–председатели, главен секретар, изпълнително бюро и секретариат.
 • Националната контролна комисия се избира от конгреса.

ЦенностиРедактиране

 • свобода
 • справедливост
 • равенство
 • солидарност
 • мир

ДейностиРедактиране

 • семинари и обучения
 • летен фестивал
 • младежки форуми и дискусии
 • участие в кампании на БСП
 • участие в традиционни празненства на левицата в България

Международна дейностРедактиране

 • участие и организиране на европейски и регионални дейности на IUSY и ECOSY;
 • съвместни двустранни инициативи с чуждестранни социалистически младежки организации