Българска стопанска камара

Българската стопанска камара е неправителствена организация на българските работодатели, учредена на 25 април 1980 г. Участва чрез свои представители в работата на всички национални консултативни съвети, надзорни и управителни органи на държавни обществени институции.[1] Член е на „BUSINESSEUROPE“, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. В организацията членуват над 120 браншови организации, както и колективни членове като Централният кооперативен съюз, Централният съюз на трудовопроизводителните кооперации, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съветът на българските аграрни организации, Конфедерация „Съюз на българската индустрия“, Българската академия на науките, университети и научно-технически съюзи.

БележкиРедактиране