Български турист

българско списание

Български турист е илюстровано туристическо списание, орган на Българското туристическо дружество в периода 1902 – 1943 г.[1]

„Български турист“
Информация
Категории туристическо списание
Основаване 1902
Първи брой 15 март 1902 г.
Закриване декември 1943 г.
Последен брой декември 1943 г.
Периодичност месечно
Тираж 500 – 4500
Държава България
Език български

В него се отразява пътя на българското туристическо движение. Съдържа описания иа живописни кътове, статии по планинарство, дружествени вести и съобщения. В първите две години ръководител е Александър Теодоров-Балан, след това редактори са д-р Христо Пиперов, С. Д. Сирийски, Стоян Ив. Поплуков, Борис Наследников, Ив. Велков, Б. Захариев, д-р Б. Копачепски, Стефан Попов, Георги Драгоев, д-р Андрей Пиперов, Божидар Стоичков, Ив. Н. Иванов.[1]

ИзточнициРедактиране