Бял стих в поезията се нарича стих, в който няма рима, но за разлика от свободния стих има размер, например бял ямб, бял анапест и т.н.

Този термин се употребява за национални поезии, за които и размерът, и римата са характерни, системообразуващи признаци. В древногръцката поезия например римата е като изключение, поради което не е прието да се говори за бял стих. Обратно, в руската поезия белият стих се ползва в определени периоди, предимно в края на XVIII и началото на XIX век, когато има значителна популярност, особено белият ямб, широко използван в поемите и стихотворните драми. През XX век спада употребата на белия стих в руската поезия.

Външни препратки

редактиране
  • T.V.F. Brogan etc., Blank Verse. In: Roland Greene, Stephen Cushman (eds). The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. 4 ed. Princeton University Press, Princeton 2012, ISBN 978-0-691-13334-8, p. 145–150
  • Blank Verse, The UVic Writer's Guide, University of Victoria, 1995