Висш машинно-електротехнически институт

пояснителна страница
(пренасочване от ВМЕИ)

Висш машинно-електротехнически институт (съкратено ВМЕИ), преди това само Машинно-електротехнически институт (съкратено МЕИ), е предишно наименование на инженерни висши училища в България, днес наричани технически университети.

Терминът може да се отнася за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.