Вагон-лодката е вид железопътен вагон, който се използва при железопътните превози.

Вагон-лодка, ЦЕРБ

Описание и предназначениеРедактиране

Вагон-лодката е вид превозно средство, което се движи по железопътни релси. Предназначението му е да транспортира тежки извънгабаритни товари до 250 тона.

Превозва както трансформатори и електрически машини, така и масивни съоръжения от всички отрасли на промишлеността.

За да се движи вагон-лодката към нея се прикачва локомотив, вагон, на който пътуват придружаващите транспорта служители, както и допълнителни вагони за осигуряване на необходимата спирачна маса.

Превозът с вагон-лодка се извършва с разрешително от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Транспортът се включва в националното разписание за движение на железопътните превозни средства като самостоятелен влак и се спазват редица мерки за безопасност.

ПредимстваРедактиране

Превозването на тежки извънгабаритни товари по железопътни релси е по-евтино и по-екологично от автомобилния транспорт с влекачи и ремаркета.

ОграниченияРедактиране

Вагон-лодката може да се използва за маршрути с изградена железопътна инфраструктура. Размерът на превозвания товар трябва да му позволява да премине през съоръженията по трасето (тунели, мостове), които имат ограничения за височина, широчина, радиус на завои.

Товарът не трябва да надвишава 10 метра дължина, 3,4 метра ширина, 4.2 метра височина.

Вагон-лодки в БългарияРедактиране

Единствената функционираща вагон-лодка в България е произведена в Германия и е собственост на Централна енергоремонтна база ЕАД (ЦЕРБ)

ИзточнициРедактиране