Вантовите мостове са мостове с вантова конструкция.

Йоресундският мост“ между Дания и Швеция

Основната им пътна конструкция е свързана чрез наклонени носещи ванти с един или повече стълбове, издигащи се над нея[1]. Обикновено се използват при мостове със значителни отвори, но по-малки, отколкото при висящите мостове.

Бележки редактиране