Венелин Енчев

български химик

Венелин Георгиев Енчев е български ученхимик, професор.

Венелин Енчев
български химик
Роден
1954 г. (70 г.)
Националност България
Учил вСофийски университет
Научна дейност
ОбластХимия
Работил вБАН

Биография редактиране

Роден е през 1954 г. в Русе. Завършва Химическия факултет на Софийския държавен университет през 1979 г. със специалност химик-органик. Кандидат на химическите науки (доктор) от 1985 г. и доктор на науките с дисертация на тема „Тавтометрия и фототавтометрия при органични молекули“ от 2006 г. Професор е от 2011 г. Работи в Института по обща и неорганична химия при БАН.[1]

Автор е на 99 научни статии, публикувани предимно в международни списания, 1 патент в областта на химията и на над 20 научнопопулярни статии. Участвал е в над 60 различни научни форума. Водил е различни лекционни курсове в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ – филиал Разград и Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, както и курс за докторанти в БАН. Има 3 защитили докторанти и 10 дипломанти.[1]

Бил е председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (2014 – 2015 г.), бивш член на Националния съвет за наука и иновации (2014 г.) и бивш член на Подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (2015 г.).[1]

Член е на редакционния съвет (от 2006 г.) и на редакционната колегия (от 2008 г.) на списание „Наука“ (понастоящем и.д. главен редактор), и на вестник „Homo Sciens“ (2010 – 2015 г.) – издания на СУБ. Бил е член на редакционния борд на International Journal of Chemistry.[1]

Член е на Съюза на учените в България (СУБ) от 1988 г., дългогодишен секретар на секция „Химия и фармация“ към СУБ (от 1999 г.), зам.-председател на Управителния съвет на СУБ от май 2015 г.[1] Избран е за Председател на Управителния съвет на СУБ на 10 декември 2015 г.[2][3] Освободен от този пост на 14 декември 2016 г. През октомври 2016 г. е освободен и като Управител на „НаукаИнвест“ ЕООД (фирмата е с едноличен собственик СУБ).

Отличен е с Юбилейна грамота за активно и ползотворно участие в дейността на СУБ – 2014 г. и с Грамота в Конкурс за високи научни постижения СУБ – 2009.[1]

Негови биографични данни са включени в 27-о (2010 г.) издание на Who’s Who in the World.[1]

Източници редактиране

  1. а б в г д е ж „Проф. Венелин Георгиев Енчев“, сайт на СУБ.
  2. „Накратко“, в. „Сега“, бр. 5462 (288), 14 декември 2015 г.
  3. „Проф. Венелин Енчев оглави Съюза на учените“, в. „Дума“, бр. 289, 15 декември 2015 г.